Skip to main content

پناهندگی افراد زیر سن 18 سال در آلمان

در آلمان برای پناهندگان نابالغ یا زیر سن 18 سال که بدون همراهی والدین به این کشور آمده اند، مقررات و فرایند ویژه وجود دارد. رسیدگی به امور سرپناه و زندگی افراد نوجوان یا نابالغ در آلمان از مسوولیت‌های اداره رفاه جوانان می‌باشد.

افراد زیر سن 18 سال در صورتی می‌توانند از حقوق پناهجویی شان برخوردار باشند که در آلمان اقامت نمایند، زیرا امکان درخواست پناهندگی در نمایندگی‌های سیاسی این کشور میسر نمی‌باشد. در این مقاله برای افراد  خوردسال ‌که به عنوان پناهجو به آلمان وارد می‌شوند، معلومات ارایه می‌گردد.

ثبت نام پناهجوی زیر سن 18 سال

هر پناهجوی زیر سن 18 سال پس از وارد شدن به خاک آلمان در نخست به اداره رفاه جوانان رفته و خود را به عنوان پناهجو ثبت می‌کند. این اداره مسوول مراقبت، تامین حقوق اساسی و رسیدگی به امور سرپناه پناهجویان زیر سن 18 سال می‌باشد. به طور عموم پناهجویان پس از ورودشان به آلمان در جایی به سر می‌برند که سهولت‌های صحی، غذای سه وقت در روز، لباس، وسایل مورد نیاز و محل خواب را دارند.

تعیین سن پناهجو

اداره رفاه جوانان با پناهجو مصاحبه نموده و طی آن آسناد مانند پاسپورت، کارت تولد و یا تذکره وی را بررسی و سن پناهجو را تایید می‌کند. در صورتی‌که پناهجو آسناد قانونی برای تایید سن خود نداشته باشد، یک کمیته با اشتراک چند متخصص طی آزمایشات طبی، سن وی را تعیین می‌نمایند.

اقامه موقت

اداره رفاه جوانان پس از ثبت درخواست پناهندگی، یک سند کتبی اقامه موقت به‌نام دولدونگ را به پناهجوی ارایه که طبق آن پناهجو اجازه دارد تا هنگام تکمیلی سن 18 سالگی در آلمان اقامت نماید.

زندگی پناهجویان زیر 18 سال در آلمان

در صورتی‌که سن پناهجو زیر 18 سال تعیین و ثابت گردد که در آلمان والدین و یا اقارب نزدیک برای زندگی ندارد، فرد تحت صیانت اداره رفاه جوانان آلمان به زندگی عادی ادامه و پروسه نورمال پناهندگی او آغاز می‌شود.

سرپرستی

این اداره برای هر پناهجوی نوجوان یک پرستار را معرفی می‌نماید تا او را الی تکمیل نمودن سن 18 سال در تمامی امور زندگی کمک نماید. هم‌چنان، پرستار سهولت‌های لازم به شمول وفق دادن با شرایط زندگی در آلمان، تعیین محل اقامت، جابجایی، فراهم‌نمودن زمینه یادگیری زبان آلمانی و نیز ثبت نام در مراکز آموزشی را به پناهجوی نوجوان فراهم می‌نماید. پناهجو اگر در آلمان اقارب اصولی داشته باشد، حق ارایه درخواست و زندگی نمودن با آن‌ها را دارد؛ در غیر این‌صورت در کمپ‌های نوجوانان بدون سرپرست و یا خانه‌های مشترک برای نو جوانان زندگی کنند. سپس اداره رفاه نوجوانان در هماهنگی با محاکم مربوطه، والدین یا سرپرست را که بر اساس قوانین نافذه آلمان جایگاه والدین را دارد، بر می‌گزیند.

آیا افراد زیر سن 18 سال اخراج می‌شوند؟

بر اساس قوانین نافذه آلمان و روند دوبلین پناهجویان تا هنگام تکمیلی و بررسی درخواست پناهندگی آن‌ها از آلمان به کشورهای اصلی شان یا سایر کشورهای اتحادیه اروپا اخراج نمی‌شوند.

اگر پناهجو بالاتر از 18 سال تثبیت گردد، چه می‌شود؟

در صورتی که سن پناهجو بالاتر از 18 تثبیت شود، اداره رفاه نوجوانان دیگر مسوولیتی در قبال وی نداشته و فرد به کمپ مهاجران بزرگ‌سالان معرفی شده و سپس به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگان آلمان که بر اساس قانون پناهندگی این کشور مسوولیت رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را دارد، معرفی می‌شود.

درخواست پناهندگی

بر اساس قانون پناهندگی آلمان، افراد زیر سن 18 سال نمی‌توانند درخواست پناهندگی بدهند، مگر این‌که والدین یا سرپرست قانونی داشته باشند. پس از این‌که والدین یا سرپرست قانونی تعیین گردید، پناهجو می‌تواند به کمک آن‌ها درخواست پناهندگی به اداره فدرال برای مهاجرت و پناهندگی یا بامف ارایه نماید. پناهجو با والدین قانونی خویش در تاریخ و ساعت معین به این اداره حضور یافته و به مسوولان توضیح می‌دهند که بنابر کدام دلایل از کشور اصلی خویش فرار نموده و نمی‌تواند دوباره به آن‌جا برگردد.

اقامه در آلمان

اداره بامف پس از ثبت درخواست پناهندگی، یک سند کتبی اقامه موقت سه سال را که قابل تمدید می‌باشد، به پناهجو ارایه که طبق آن پناهجو اجازه دارد در آلمان اقامت نماید. در هر صورت، پناهجو تا زمان تکمیلی سن 18 سال با والدین یا سرپرست قانونی خویش زندگی و سپس به گونه مستقل زندگی را اختیار می‌نماید. در صورتی‌که پناهجو قادر به تامین بخش اعظم هزینه‌های خود باشد و نیز به اندازۀ کافی آلمانی صحبت کند، اجازۀ اقامت سکونت دایمی را در آلمان به‌دست می‌آورد.

دریافت کمک و مشوره

در صورتی‌که پناهجو از تعیین سن راضی نباشد، می‌تواند به کمک سرپرست و یا نهادهای مشاوره‌دهنده که در ویبسایت (https://www.proasyl.de/) قابل دسترس می‌باشد، اعتراض نماید. معلومات بیشتر در رابطه به درخواست پناهندگی بزرگ‌سالان را در لینک https://bit.ly/37Hsz29 مطالعه نموده می‌توانید.

 

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top