Skip to main content

خدمات توزیع پاسپورت در ولایت کابل

پاسپورت یکی از اسناد رسمی سفر است که از سوی دولت برای شهروندان صادر می‌گردد. دارنده‌گان این سند مهم با استفاده از آن هویت خویش را تثبیت و به ویزه کشورهای دیگر درخواست ارایه می‌نمایند. افغان‌ها با داشتن پاسپورت و ویزه اجازه خواهند داشت تا از مسیرهای زمینی و هوایی داخل خاک کشورهای دیگر جهان شوند. افغان‌های‌که بدون پاسپورت به کشورهای خارجی سفر نمایند، غیرقانونی پنداشته شده و با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند. از این‌رو لازم است تا به‌‍منظور سفرهای کاری، مریضی و مهاجرت این سند مهم را اخذ و در زمان نیاز از آن به منظور سفرهای خارجی استفاده نمود.

پاسپورت در ولایت کابل چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضی جهت دریافت پاسپورت مراحل ذیل را سپری می‌کند:

مرحله اول: درخواستی

 • متقاضی درخواستی پاسپورت را به‌طور آنلاین در ویب‌سایت (moi.gov.af) ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور امور داخله، خانه‌پری و آن‌را ارسال می‌نماید؛
 • هنگام ثبت‌نام برای دریافت پاسپورت، شماره صدور پاسپورت قبلی (در صورت اخذ)، کاپی تذکره و هم‌چنان یک قطعه عکس الکترونیکی لازم می‌باشد؛
 • بعد از تکمیل خانه‌پری فورم درخواستی آنلاین، سیستم به‌صورت خودکار برای متقاضی تاریخ و ساعت مراجعه به ریاست عمومی پاسپورت را تعیین می‌نماید.
 • قبل از تایید و ارسال فورم، سیستم آنلاین، فورمی را که به گونه PDF ارایه می‌کند، متقاضی دریافت و چاپ می‌نماید؛
 • متقاضی، دو قطعه عکس به سایز 5x4 که پس‌زمنیه آن سفید باشد، پاسپورت قبلی و تذکره را کاپی و در صورت زیر سن 18 سال بودن متقاضی، اجازه‌نامه پدر یا ولی مبنی بر اجازه به توزیع پاسپورت، تهیه می‌شود؛

مرحله دوم: اخذ احکام

 • متقاضی به تاریخ معین به ریاست عمومی پاسپورت مراجعه، فورم خود را به کارمند مربوط سپرده تا رییس پاسپورت در آن احکام دهد؛
 • متقاضی قبل از مراجعه به ریاست عمومی پاسپورت از موجودیت اصل پاسپورت قبلی (در صورت اخذ)، اصل و کاپی تذکره و دو قطعه عکس، اطمینان حاصل می‌نماید؛

مرحله سوم: تحویلی بانک

 • بعد از دریافت احکام، نوبت تحویلی آویز بانکی یا فیس پاسپورت می‌باشد؛ فورم پاسپورت را که سیستم آنلاین ارایه می‌نماید حاوی آویز بانک نیز بوده که در نزدیک‌ترین نماینده‌گی د افغانستان بانک تحویل می‌گردد؛
 • مبلغ آویز بانکی یا فیس پاسپورت برای اشخاص زیر سن ۱۴ سال و بالاتر از آن متفاوت می‌باشد؛
 • متقاضی به‌منظور جلوگیری از ضیاع وقت، قبل از مراجعه با ریاست عمومی پاسپورت می‌تواند فورم را به بانک برده و تحویلی خود را انجام داده و سپس احکام گرفته و آسناد خود را طی‌مراحل بعدی کند؛

مرحله چهارم: بخش بیف، بایومتریک و ثبت معلومات

 • متقاضی فورم احکام‌شده و اصل تذکره را به بخش بیف ارایه نموده و با گذاشتن انگشت شهادت در دستگاه بیف، کارمند از ثبت معلومات بیف تایید و امضا می‎کند؛
 • در این مرحله فورم بیف‌شده به بخش بایومتریک برده شده و آثار چهار انگشت راست و انگشت شصت هر دو دست و سپس عنبیه هر دو چشم ثبت و شخص مسوول از معلومات بایومتریک تایید و امضا می‌کند؛ در صورتی‌که متقاضی قبلاً نیز پاسپورت اخذ نموده، پاسپورت قبلی مهر سرخ شده و کنسل می‌گردد؛
 • متقاضی به بخش چک اسناد رفته، کارمند مربوطه آویز بانک و پاسپورت قبلی متقاضی را چک و آن‌را تایید می‌نماید؛
 • سپس متقاضی به بخش ثبت معلومات یا دیتا راجع شده و کارمند مربوطه اصل فورم پاسپورت، اسناد بیف و بایومتریک، آویز بانکی و عکس را تسلیم شده، از اصل پاسپورت قبلی و تذکره کاپی گرفته، یک فورم نهایی را چاپ می‌کند که متقاضی معلومات آن‌را به دقت مرور و از صحت آن تایید می‌نماید؛
 • بعد از ثبت و تایید معلومات در سیستم، به متقاضی یک سند یا فورم رسید ارایه می‌شود که با استفاده از آن پاسپورت پس از چاپ اخذ می‌گردد؛

مرحله پنجم: اخذ پاسپورت

 • متقاضی به پُسته‌خانه در ناحیه مربوطه مراجعه و با ارایه فورم رسید پاسپورت خود را اخذ می‌نماید؛
 • سند یا فورم رسید را که بخش معلومات ریاست عمومی پاسپورت به متقاضی ارایه نموده، حاوی زمان مراجعه به پُسته‌خانه می‌باشد.

اخذ پاسپورت مثنی

 • متقاضی در نخست عریضه یا درخواستی رسمی را عنوانی ریاست عمومی پاسپورت ترتیب، در آن موضوع را شرح داده و درخواست پاسپورت مثنی را می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای دریافت پاسپورت مثنی، خانه‌پری فورم درخواستی پاسپورت، سند اعلان رادیو، شش قطعه عکس به سایز 5x4، تذکره اصلی، کاپی پاسپورت مفقودشده یا اصل پاسپورت تخریب‌شده می‌باشد؛
 • متقاضی آسناد لازمه را به ریاست عمومی پاسپورت ارایه و پس از طی مراحل درخواستی، پاسپورت مثنی خود را به‌دست می‌آورد.

یادداشت: ریاست عمومی پاسپورت تحت اثر وزارت امور داخله افغانستان بوده که در سرک دارالامان، ساحه کارته سه، مربوط به ناحیه سوم شهر کابل موقعیت دارد.

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top