Skip to main content

به تعویق افتادن درخواست مهاجرت به ایالات متحده امریکا

اگر درخواست من برای مهاجرت به ایالات متحده به تعویق افتاد چه‌کار کنم؟

 

این مقاله در مورد تقاضای کمک از یک عضو کنگره در مورد درخواست مهاجرت یا پناهندگی ایالات متحده معلومات می‌دهد.

بسیاری از پروسه‌های ایالات متحده زمان‌گیر است. برخی از افراد که برای پناهندگی یا ویزا درخواست می‌دهند، سال‌ها منتظر پاسخ خواهند ماند. این می‌تواند بسیار دشوار وخسته کننده باشد.

اگر درخواست شما به تعویق افتاد، باید بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام مراحل که بر عهده شما است را تکمیل کرده‌اید.

 • اگر برای مهاجرت درخواست می‌دهید، می‌توانید با مرکز پشتیبانی اسکان مجدد تان تماس بگیرید.
 • اگر برای ویزا درخواست می‌دهید، باید با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) یا سفارتی که درخواست شما رابررسی می‌کند، تماس بگیرید.

مرحله‌ دیگر این است که از یک عضو کنگره ایالات متحده بخواهید تا در مورد پرونده شما بپرسد.

اگر با درخواست پناهندگی یا مهاجرت تان مشکل دارید، شخصی که در ایالات متحده زندگی می‌کند می‌تواند با اعضای کنگره شان تماس بگیرد و در مورد درخواست کمک بخواهد. بیشتر اعضای کنگره به درخواست‌های افرادی که در ناحیه/منطقه شان زندگی نمی‌کنند پاسخ نمی‌دهند.

اگر در ایالات متحده زندگی می‌کنید، می‌توانید از اعضای کنگره تان تقاضای کمک کنید. اگر در ایالات متحده زندگی نمی‌کنید، یکی از اعضای خانواده یا اقارب نزدیک می‌تواند از عضو کنگره شان کمک بخواهد.

یک عضو کنگره نمی‌تواند درخواستی شما را تایید یا رد کند، اما می‌توانند در مورد پرونده شما معلومات بیشتر بخواهند.

 

 چطور می‌توانیم از یک دفتر کنگره کمک بخواهیم:

 

مرحله اول: عضو کنگره خود را از وبسایت (www.govtrack.us) پیدا کنید. آدرس منزل خود، عضو فامیل و یا دوست تان را درج کنید.

ایالات متحده دو نوع اعضای کنگره دارد – سناتوران و نمایند‌گان. شما می‌توانید همزمان با سناتوران و نماینده تان تماس بگیرید و در مورد پرونده خود کمک بخواهید. شما می‌توانید همزمان از بیشتر از یک دفتر کنگره تقاضای کمک کنید. اگر هر دفتر کنگره از شما بپرسد که آیا دفتر دیگری به شما کمک می‌کند، حقیقت را به آنها بگویید.

 

مرحله دوم: برای تماس با یک عضو کنگره، وبسایت (www.govtrack.us) را ببینید.

بسیاری اعضای کنگره اجازه ترجمه وبسایت‌ شان را به سایر زبان‌ها می‌دهند. بعضی وبسایت‌های اعضای کنگره اما فقط به زبان انگلیسی است. اگر وبسایت عضو کنگره به زبان مورد نظر شما نیست، می‌توانید از ترجمه گوگل (Google Translate) استفاده کنید.

 

مرحله سوم: وقتی داخل وبسایت عضو کنگره شدید، صفحه‌ای را پیدا کنید که در آن شرکت کننده (constituent) می‌تواند از یک اداره فدرال کمک بخواهد. این ممکن در بخش خدمات (Services) یا تماس (Contact) باشد. به طور مثال بخش خدمات وبسایت (https://www.schumer.senate.gov/services/help/immigration) را ببینید.

وبسایت باید در مورد چگونگی درخواست کمک از دفتر عضو کنگره دستورالعمل داشته باشد. اگر متقاضی ویزا استید، راهنمایی/دستورالعمل‌ها را از وزارت امور خارجه (Department of State) دریافت کنید. اگر درخواستی شما هنوز نزد خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) است، دستورالعمل‌ها را از وزارت امور داخله (Department of Homeland Security) دریافت کنید. این شامل درخواست برای اسکان مجدد پناهندگان می‌شود.

شما می‌توانید فورم را داونلود و از طریق ایمیل ارسال کنید و یا فورم را به صورت آنلاین ارسال کنید.

 

مرحله چهارم: در فورم آنلاین یا داونلود شده، مطمئن شوید که شما، یا عضو فامیل شما و یا شخص با او در تماس استید، معلومات زیر را وارد/شامل کرده است:

 • نام و آدرس شخصی که در ناحیه‌ای عضو کنگره زنده گی می‌کند تا تایید شود که شما یا عضو فامیل شما شرکت کننده (constituent) یا رای دهنده استید؛
 • نام شما، تاریخ تولد، شماره پرونده، و سفارت، کنسلگری/قنسلگری و یا دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) که پرونده شما را طی مراحل می‌کند؛
 • شرح مختصر از پرونده تان، که شامل معلومات زیر می‌شود:
  • موضوع عمده/اصلی در پرونده شما چیست؛
  • هر اقدام که پیش از این برای رسیدگی به این مشکل برداشته‌اید؛
  • هر گونه جزئیات درمورد وضعیت فعلی شما.
  • درخواستی که دفتر عضو کنگره در مورد پرونده شما از دفتر/ارگان دولتی بپرسد؛ و
 • سپاس‌گذاری از دفتر بخاطر وقت و کمک شان

 

مرحله پنجم: شما لزوماً ورقه چشم پوشی از حریم خصوصی را امضا خواهید کرد. این یک فورم است که به دفتر کنگره اجازه می‌دهد تا در مورد پرونده شما اطلاعات کسب کند. اگر عضو فامیل یا شخصی که با او در تماس استید درخواستی تان را ارسال می‌کند همچنان باید فورم شان را خانه پُری کنند. 

ورقه چشم پوشی از حریم خصوصی  را یکجا با فورم درخواست استعلام کنگره ارسال کنید. نحوه ارسال و دستورالعمل‌ها را در وبسایت ببینید.

 

مرحله ششم: اگر دستورالعمل‌های نحوه درخواست کمک را در وبسیایت عضو کنگره پیدا نکردید، شماره تماس دفتر عضو کنگره را از ویبسایت پیدا کنید. به دفتر عضو کنگره زنگ بزنید و در مورد نحوه ارسال درخواست برای کمک در مورد پرونده تان سوال کنید.

لطفا توجه داشته باشید شخصی که شما را کمک می‌کند عضو کنگره نیست بلکه برای عضو کنگره کار می‌کند.

مهم است که مؤدب و صبور باشید. همچنان مهم است در صورت عدم پاسخگویی، هر ماه پیگیری کنید.

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top