Skip to main content

پناهجویان یا پناهندگان در ایالات متحده چگونه می‌توانند به بستگان شان بپیوندند؟

این راهنما برای افرادی با وضعیت پناهجویی و پناهندگی در ایالات متحده است که می‌خواهند با همسر، فرزند، یا والدین خود یکجا/ملحق شوند. این راهنما در مورد دو برنامه معلومات می‌دهد: I-730 و اولویت 3 (P-3). لطفا مطمئن شوید هر دو راهنما را خوانده‌اید چون هر کدام معیارهای متفاوتی دارد. 

 I‑730

اگر در دو سال گذشته به عنوان پناهجو در ایالات متحده قبول شده‌اید یا در دو سال گذشته عنوان پناهنده در ایالات متحده به شما اعطا شده‌است، می‌توانید برای همسر و فرزندتان درخواست بدهید تا در ایالات متحده به شما بپیوندند. شما فرد متقاضی یا درخواست کننده اصلی استید.

هنگامی پر کردن فورم، باید برای هر سوال، معلومات در مورد فرد متقاضی (درخواست کننده اصلی) را وارد کنید. بستگان شما که برای او دادخواست می‌کنید ذینفع است.

چه کسی واجد شرایط است؟

شرایط با توجه به وضعیت شما و کسی که می‌خواهید آنرا اسپانسر شوید، متفاوت است.

شرایط برای همسرعبارتند از:

 • شما باید قبل از پناهجویی به ایالات متحده یا زمانی که پناهنده شدید با همسرتان ازدواج کرده باشید.
 • شما باید از زمانی که برای همسرتان تشکیل پرونده می‌دهید تا زمانی که همسرتان در ایالات متحده پذیرفته می‌شود، زن و شوهر باشید.

شرایط برای فرزند عبارتند از:

 • فرزند شما باید زیر ۲۱ سال و مجرد باشد. با این حال:
  • اگر به عنوان یک پناهجو اسکان داده شده‌اید، اگر فرزند تان در زمان مصاحبه‌ شما‌ ۲۱ ساله یا کمتر از آن باشد، واجد شرایط برای اسکان مجدد است. سن آنها "ثابت" درنظر گرفته می‌شود حتی اگر هنگام ارسال درخواست I-730 شما، ۲۱سال یا بیشتر از آن باشند. فرزند تان برای اینکه واجد شرایط باشد باید مجرد باقی بماند.
  • اگر شما یک پناهنده هستید، فرزند شما در صورت واجد شرایط است که در هنگام که فورم  I‑589 ارسال کرده‌اید، ۲۱ساله یا کمتر از آن بوده باشد سن آنها "ثابت" درنظر گرفته می‌شود حتی اگر هنگام ارسال درخواست I-730 شما، ۲۱سال یا بیشتر از آن باشند. فرزند تان برای اینکه واجد شرایط باشد باید مجرد باقی بماند.
  • یک "والد" بعضی مواقع می‌تواند ناتنی یا والدین‌خوانده باشد.
  • یادداشت: فرزند تان باید قبل آمدن شما به ایالات متحده به دنیا آمده یا دردوران قبل از تولد باشد (مادر باردار شده باشد).
 • رابطه‌ای شما با فرزندتان باید از زمان تکمیل دادخواست که تشکیل پرونده می‌دهید تا زمان که فرزندتان در ایالات متحده پذیرفته شود، وجود داشته باشد.

همسر و فرزند شما برای واجد شرایط بودن به این برنامه، نیاز به نشان دادن اینکه در کشور خود مورد آزار و اذنت و شکنجه قرار گفته‌اند ندارند.

 

 چگونگی درخواست

شما باید اسناد ذیل را ارسال کنید:

 • فورم I‑730
 • فورم مکمل I‑590 همراه با با جزییات ذینفع (اگر به عنوان پناهجو اسکان داده شده‌اید)
 • اسناد که وضعیت شما را به عنوان یک پناهجو یا پناهنده به اثبات برساند (به طور مثال سند I-94 یا کارت اقامت دائم قانونی)
 • عکس جدید و واضح همسر یا فرزند تان
 • اثبات رابطه‌ای شما با بستگان/خویشاوند تان

هیچ هزینه‌ای برای ارسال I‑730 وجود ندارد.

 

 شواهد رابطه‌ای شما با بستگان تان

اگر می‌خواهید زن یا شوهر خود را به ایالات متحده بیاورید:

 • یک کاپی از سند ازدواج تان را ارسال کنید.
 • اگر قبلا ازدواج کرده‌اید، کاپی اسناد که نشان بدهد ازدواج قبلی شما پایان یافته است را ارسال کنید. معمولاً این اسناد گواهی طلاق یا فوت است.
 • اسنادی را ارسال کنید که نشان بدهد این یک ازدواج واقعی است و شما به اهداف/مقاصد مهاجرت ازدواج نکرده‌اید. به طور مثال:
  •  شما می‌توانید سند تولد فرزندان‌تان را که نشان بدهد شما و همسرتان والدین آنها استید را ارسال کنید.
  •  شما می‌توانید یک سند از یک بانک که در آن نام هر دوی شما در یک حساب باشد را ارسال کنید.
  •  شما می‌توانید یک اجاره نامه‌ای که نام هردوی شما در آن باشد را ارسال کنید.
 • شما می‌توانید نامه‌هایی از افرادی که شما یا همسرتان را می‌شناسند و از صحت ازدواج شما آگاهی دارند را ارسال کنید. آن‌ها نیاز نیست شهروند ایالات متحده باشند.
  •  آنها باید نام مکمل، آدرس، تاریخ و محل تولد خود را بنویسند.
  •  آنها باید توضیح بدهند که چگونه درباره‌ای رابطه شما اطلاع دارند، مثل شرکت در عروسی شما یا وقت گذراندن با شما به عنوان یک زوج.
  •  در صورت امکان، این افراد باید نامه را قبل از ارسال، مهر و امضاء کنند.

اگر می‌خواهید دختر یا پسر تان را بیاورید:

 • اگر شما مادر هستید، یک کاپی از سند تولد که نام شما و فرزندان تان در آن باشد را ارسال کنید.
 • اگر شما پدر هستید، یک کاپی از سند تولد که نام شما و مادر فرزندان در آن باشد را ارسال کنید. همچنان یک کاپی از سند ازدواج ارسال کنید که نشان بدهد شما هنگام تولد فرزند یا قبل از ۱۸ سالگی با مادر وی ازدواج کرده‌اید.  
 • اگر شما والد ناتنی استید، یک کاپی از سند تولد فرزند ناتنی خود را ارسال کنید. همچنان یک کاپی از سندی که نشان بدهد حداقل دو سال با او زندگی کرده‌اید را ارسال کنید. اگر حضانت/سرپرستی قانونی دارید، یک کاپی تایید شده از حکم حضانت/سرپرستی را ارسال کنید.

 

اگر شما یا همسرتان ازدواج قبلی داشته‌اید یا شما یا بستگان تان به صورت قانونی تغییر نام داده‌اید، باید اسناد بیشتری ارائه کنید.

 اگر این اسناد را ندارید، ممکن است اسناد دیگری وجود داشته باشد که بتوانید به جای ارسال کنید.

فورم و اسناد I‑730 را به کجا ارسال کنیم؟

محل تکمیل یک فورم I‑730 به محل که در آن زندگی می‌کنید بستگی دارد. وبسایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) را ببینید.

 قبل از ارسال فورم I‑730 و و اسناد مرتبط/پشتیبان آن، مطمئن شوید که یک نسخه‌ای کاپی از تمام بسته/اسناد را پیش خود دارید. حتی اگر شما اصل اسناد را در اختیار دارید، باید همیشه یک کاپی از تمام اسناد نهایی که ارائه می‌کنید را داشته باشید. ممکن است در آینده به آن نیاز داشته باشید.

 

پس از تکمیل فورم I‑730 چه می‌شود؟

وقتی که خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) فورم I‑730 را دریافت کرد، یک اعلامیه یا اطلاعیه‌ای رسید به نام I‑797 را برای شما ارسال می‌کند. این به شما می‌گوید که آنها فورم I‑730 را دریافت کرده‌اند. این نامه مهم است بخاطری که:

دریافت پاسخ فورم I‑730 چندین ماه یا بیشتر طول می‌کشد. در برخی حالات ممکن است قبل از تاییدی درخواست شما، با همسر تان مصاحبه شود. قبل از صدور اسناد سفر، در همه موارد با همسر شما مصاحبه می‌شود.

 اگر همسر شما از قبل در ایالات متحده باشد، قبل از تایید دادخواست،  USCISبا هردوی شما مصاحبه می‌کند؛ در بعضی حالات، حتی اگر همسر شما خارج از ایالات متحده باشد ممکن USCIS از شما درخواست مصاحبه کند.

USCIS تصمیم خود را در ارتباط به فورم I‑730 شما به صورت کتبی ارسال خواهد کرد. بعضی اوقات،USCIS  نامه‌ای برایتان ارسال می‌کند و می‌خواهد تا اسناد بیشتری برای آنها ارسال کنید. این امر درخواست شواهد (RFE) گفته می‌شود. RFE به شما خواهد گفت که کدام اسناد کمبود است و تا کدام تاریخ باید ارسال شود. معمولاً ۹۰ تا ۱۲۰ روز به شما فرصت می‌دهند.

اگر برای فرزند خود درخواست می‌دهید، ممکن است USCIS به شما پیشنهاد کند تا آزمایش DNA انجام بدهید. این یک آزمایش خون است که شما و بستگان‌تان انجام می‌دهید. این آزمایش خون ثابت می‌کند که شما و بستگان‌تان ارتباط خونی دارید. اگر USCISنیاز به یک آزمایش DNA داشته باشد، پس از اینکه دادخواست I‑730 را ارسال کردید، یک  RFE برایتان ارسال می‌کند و نحوه انجام آزمایش را توضیح می‌دهد.

اگر همسر یا فرزند شما واجد شرایط نباشد، USCIS یک نامه برای شما ارسال خواهد کرد. این نامه خبر/اطلاعیه مبنی بر رد (NOID) نامیده می‌شود. این نامه به شما امکان می‌دهد تا پیش از صدور تصمیم نهایی، پاسخ بدهید. بر تصمیم صادر شده تجدید نظر نمی‌شود.

اگر I‑730 شما تایید شود و ذینفع بررسی‌های امنیتی و آزمایش‌های طبی لازم را انجام بدهد، آنها اجازه سفر به ایالات متحده را خواهند داشت. روند سفر بستگی به وضعیت پناهجویی یا پناهندگی شما دارد. اگر شما وضعیت پناهندگی داشته باشید، بستگان شما که تایید شده‌اند باید خودشان سفر کنند و مزایای پناهندگی را دریافت نخواهند کرد. اگر شما وضعیت پناهجویی دارید، سفر بستگان تایید شده‌ای شما توسط اداره بین‌المللی مهاجرت (IOM) صورت می‌گیرد و می‌توانند همان مزایای پناهندگی را دریافت کنند که شما در زمان اسکان خود دریافت کردید.

 

اولویت 3 (Periority-3)

برنامه اولویت 3 ادغام مجدد خانواده، ممکن با نام‌‌های زیر همچنان یاد شود:

 •  P-3
 •  Affidavit of Relationship
 • AOR

چه کسی واجد شرایط برنامه P-3 است؟

افراد که به عنوان پناهجو اسکان داده شده‌اند، متقاضیان ویزای خاص مهاجرات (SIV) افغان یا عراقی، و يا آنهای که درخواست پناهندگی شان به ايالات متحده تایید شده باشد می‌توانند برای يکجا شدن با بعضی از بستگان شان درخواست بدهند. آنهای که هنوز وضعیت پناهجویی یا پناهندگی دارند یا دارنده اقامت دائم قانونی یا گرین کارت، یا شهروند ایالات متحده استند می‌توانند درخواست دهند.

آنها می‌توانند برای افراد زیر درخواست بدهند:

 • همسر
 • فرزندان مجرد زیر سن ۲۱ سال
 • والدین
 • در شرایط استثنایی، بستگان دیگر که با افراد ذکر شده در بالا در یک خانواده زندگی می‌کنند.

اين افراد بايد پناهجو باشند. به این معنی که از کشور اصلی خود خارج شده و دارای اسناد مهاجرت باشند.

در گذشته، اين برنامه محدود به پناهجویان و پناهندگانی که درخواست شان تایید شده باشد، بود. از اپريل ۲۰۲۱، افغان‌ها و عراقی‌های که با ویزای خاص مهاجرت (SIV) به ايالات متحده آمده اند می‌توانند که به بستگان شان درخواست بدهند. اين برنامه همچنان محدود به اقوام ملیت‌های خاص بود. در حال حاضر هیچ محدوديتی از نظر ملیت وجود ندارد.

بسیاری از افراد که می‌توانند از طریق برنامه P‑3 درخواست بدهند، همچنان می‌توانند  I‑730را درخواست بدهند.

 

چگونه برای بستگان/خویشاوندانم درخواست بدهم؟

فورم که برای شروع برنامه P‑3 استفاده می‌شود، AOR است.

افراد نمی‌توانند تقاضای خود را به صورت مستقیم به دولت ایالات متحده ارائه کنند. برای شروع پروسه، شما باید با یک اداره اسکان مجدد تماس بگیرید. درخواست را اداره اسکان مجدد ثبت می‌کند. اداره اسکان مجدد سازمانی است که پناهجویان که برای اولین بار وارد ایالات متحده می‌شوند را کمک می‌کند. اگر شما به عنوان یک پناهجو به ایالات متحده آمده‌‌اید، این اداره اسکان مجدد است که برای اولین بار به شما کمک کرده‌ است.

 شما می‌توانید یک اداره اسکان محلی یا دفتر اسکان پناهندگان را در در وبسایت وزارت صحت و خدمات انسانی ایالات متحده پیدا کنید. روی ایالت خود کلیک کنید تا فهرست اداره‌های ایالت تان را ببینید. اداره نزدیک به خودتان را پیدا کنید و تماس بگیرید.

زمانی که به اداره اسکان تماس گرفتید، بگویید که شما یک پناهجو، افغان يا عراقی، يا پناهنده هستيد. به آنها بگویید که شما برای ادغام مجدد خانواده و تشکیل پرونده، نیاز به کمک دارید.

 تکميل فورم زمانی صورت می‌گیرد که از ورود شما به عنوان پناهجو، ويزای خاص مهاجرت (SIV) يا پناهنده در ایالات متحده، پنج سال گذشته باشد. 

پروسه ممکن است چندین سال طول بکشد. برای رابطه‌‌های والد/فرزند، برنامه P‑3 نیاز به آزمایش DNA دارد.

 

(منبع: پروژه بین المللی کمک به پناهندگان)

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 0 نظر دهنده 0 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top