Skip to main content

چگونه می‌توانم به اعضای خانواده‌ام در ایالات متحده بپیوندم؟

افرادی که در ایالات متحده هستند، می‌توانند در برخی شرایط برای انتقال بستگان شان به ایالات متحده، درخواست بدهند. این راهنما بعضی از درخواست‌ها برای پیوستن/الحاق به خانواده را فهرست می‌کند. اینجا هر برنامه‌ای مربوط به درخواست‌های فامیلی، پوشش داده نمی‌شود.

واجد شرایط بودن به چند مورد بستگی دارد:

  • وضعیت حقوقی فرد در ایالات متحده
  • نسبت/رابطه بین فرد در ایالات متحده و بستگان او
  • تمام برنامه‌ها به شواهدی نیاز دارد تا ثابت کند فرد در ایالات متحده واجد شرایط درخواست برای پیوستن به بستگان خود است.
  • برخی برنامه‌ها ضرب‌العجل یا هزینه نیز دارند.
  • بسیاری از برنامه‌های فهرست شده در اینجا نیازمندی‌های بیشتری دارند. این مقاله تمامی نیازمندی‌های هر برنامه را فهرست نمی‌کند.

برخی افراد می‌توانند درخواست بیشتر از یک برنامه را برای کمک به یک خویشاوند خود بکنند. در بسیار مواقع، هیچ برنامه‌ای مرتبطی برای کمک به بستگان دورتر وجود ندارد.

 

شهروندان و ساکنان دارای اقامت قانونی دائم در ایالات متحده

شهروندان و ساکنان دارای اقامت قانونی دائم در ایالات متحده می‌توانند برای انتقال برخی از بستگان شان به ایالات متحده، درخواست بدهند. در بعضی مواقع، بستگان قبل از انتقال به ایالات متحده، سال‌ها منتظر خواهند ماند.

ساکنان دارای اقامت قانونی دائم را دارندگان گرین کارت نیز می‌گویند. آنها می‌توانند برای همسر و فرزندان شان تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند درخواست بدهند. شهروندان ایالات متحده می‌توانند برای همسر و فرزندان شان در هر سن و حالت مدنی در خواست بدهند. شهروندان ایالات متحده بالای ۲۱ سال همچنان می‌توانند برای خواهر و برادر و والدین شان درخواست بدهند. افراد برای آغاز این پروسه، فرمی به نام I‑130 را تکمیل و تشکیل پرونده می‌دهند.

در نهایت، شهروندان ایالات متحده می‌توانند برای نامزد خود درخواست بدهند. آنها برای شروع این پروسه، فرمی به نام I‑129F  را تکمیل و تشکیل پرونده می‌دهند.

پناهندگان و پناهجویان تایید شده در ایالات متحده

افرادی که به عنوان پناهنده اسکان داده شده‌اند یا کسانی که پناهجوی تایید شده در ایالات متحده استند، می‌توانند برای پیوستن به همسرشان درخواست بدهند. آنها همچنان می‌توانند برای پیوستن به فرزندان شان، با توجه به سن و حالت مدنی که دارند درخواست بدهند. فرم درخواست برای این برنامه I‑730 است.

برنامه‌ای دیگری همچنان برای اعضای خانواده‌ پناهندگان یا افراد دارای وضعیت پناهجویی تایید شده وجود دارد. افرادی که به گونه‌ای پناهنده اسکان داده شده‌اند، افغان‌ها و عراقی‌های که ویزای خاص مهاجرت (SIV) دارند، و افرادی که پناهندگی شان تایید شده است، مي‌توانند برای همسر شان، در بعضی مواقع فرزندان شان و برای والدين شان درخواست بدهند. بستگان/اقوام خارج از ایالات متحده همچنان باید پناهنده باشند. افراد مذکور باید خارج از کشور اصلی خود نیز باشند. نام این برنامه اولویت 3 یا (P-3) است. 

دارندگان ویزای خاص مهاجرت (SIV)  افغان در ایالات متحده

دارندگان ویزای خاص مهاجرت (SIV)  افغان که در ایالات متحده اسکان یافته‌اند می‌توانند در بعضی مواقع برای همسر و فرزندان شان درخواست بدهند. این عمل، پیوستن به یک دارنده‌ای SIV گفته می‌شود. آن‌ها همچنان می‌توانند برای والدین شان، در صورتی که پناهنده باشند، برنامه‌ای P-3 را درخواست و ارسال کنند. 

 

(منبع: پروژه بین المللی کمک به پناهندگان)

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 1 نظر دهنده 1 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top