Skip to main content

معلومات درباره پروژه بپرسید

پروژه بپرسید چیست؟ 

این ویب سایت Beporsed-ma-ra.orgبه عنوان صفحه معتبرو جامع  برای افرادی که در جستجوی معلومات در مورد اسکان مجدد ، انواع ویزا و برنامه های مختلف مهاجرتی هستند، ایجاد شده است.   

  

معلومات برگزیده شده در این صفحه، هرروز بطور مداوم از منابع معتبر، اقتباس وتجدید میگردد. 

این مطالب به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی به نشرسپرده میشود.

 

صفحه بپرسید پروژه یی از جانب ساین پوست، ویک سرویس اطلاعاتی است که  با استفاده از منابع معتبر، معلومات را به موقع، از طریق کانال های دیجیتالی و رسانه های اجتماعی به نشر میرساند که بر اساس این اطلاعات افرادی که در جستجوی برنامه های مهاجرتی اند تصمیمات مهم زندگی خویش را اتخاذ کنند.

  

صفحه بپرسید  عمدتاًچه  کمکی میتواند انجام دهد؟

این صفحه معلومات دقیق وبه موقع را در مورد اسکان مجدد ، انواع ویزه  و تمامی برنامه های مهاجرتی  را به دسترس شهروندان افغان که به دنبال زندگی مصون و پرامن هستند، ارایه میکند.  

 

در Beporsed-ma-ra.org ، می توانید: 

  • در مورد گزینه های قانونی اسکان مجدد برای اتباع افغان بیشتر در ویب سایت ما بخوانید.  
  • صفحه فیس بوک ما را دنبال کنید تا از آخرین اطلاعات روز در موردمطالب فوق آگاه شوید. 

  

ما به شما اطلاعات درستی را در پاسخ به سوالات تان ارایه میکنیم.   

  

لطفاً به خاطر داشته باشید که Beporsed-ma-ra.org نمی تواند:   

❌  در مورد کیس های حقوقی تان نظر دهد. 

❌  درخواستی ویزا و یا پناهندگی تان را تسریع بخشید. 

کیا یہ مضمون آپ کے لئے مددگار تھا؟
از 2 نظر دهنده 2 این مطلب را مفید یافته اند
Return to top