افغان‌ها با داشتن تذکره‌ به خدماتی دسترسی خواهند داشت که تا حد زیادی حقوق و نیازهای شهروندی آن‌ها را مرفوع ساخته و در ساده‌سازی خدمات عامه از قبیل معارف، صحت، پاسپورت، نکاح‌خط، وراثت خط، قباله‌جات، جواز کار، جواز راننده‌گی، جواز سیر، تقاعد، رای‌دهی، بیمه، استخدام، و سایر خدمات نقش اساسی دارد. افغان‌ها افزون بر داخل کشور، تذکره را به‌منظور تثبیت هویت و دریافت خدمات اساسی و عامه در خارج از کشور نیز لازم دارند.

تذکره الکترونیکی در ولایت هلمند چگونه اخذ می‌گردد؟

متقاضی جهت دریافت تذکره الکترونیکی مراحل ذیل را سپری می‌کند:

مرحله اول: درخواستی

 • متقاضیان درخواستی تذکره الکترونیکی را به‌طور آنلاین در ویب‌سایت تذکره الکترونیکی (nsia.gov.af) خانه پری و آن‌را ارسال می‌نمایند؛ یا متقاضی فورم‌های ورقی تذکره الکترونیکی را از ویب‌سایت اداره ملی احصائیه و معلومات (nsia.gov.af) دانلود و یا از دفاتر ثبت احوال نفوس در مرکز و ولسوالی‌های ولایت هلمند به دست‌آورده، آن‌را خانه‌پری و غرض طی مراحل بعدی به نزدیک‌ترین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی مراجعه می‌نماید؛
 • هنگام ثبت‌نام برای تذکره الکترونیکی کاپی تذکره کاغذی و یک قطعه عکس که پس‌زمنیه آن سفید باشد، لازم است؛
 • در صورتی که متقاضی، تذکره کاغذی نداشته و سن وی کم‌تر از هجده سال باشد، کاپی تذکره ولی یا قریب قانونی را فراهم می‌نماید؛
 • در صورتی‌که متقاضی، تذکره کاغذی نداشته و سن او هجده یا بالاتر از آن باشد، کاپی تذکره ولی یا قریب قانونی و کاپی تذکره الکترونیکی دو تن از تصدیق‌کنندگان را فراهم می‌نماید؛
 • بعد از خانه‌پری فورم درخواستی آنلاین تذکره الکترونیکی، متقاضی نزدیک‌ترین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت خود را که به آن دسترسی دارد، انتخاب می‌نماید؛
 • بعد از تکمیل خانه‌پری فورم درخواستی آنلاین تذکره الکترونیکی، سیستم به‌صورت خودکار برای متقاضی تاریخ و ساعت مراجعه را تعیین می‌نماید؛
 • سیستم آنلاین، فورم‌های تذکره الکترونیکی را به گونه PDF ارایه کرده که متقاضی آن‎را دانلود می‌نماید؛

مرحله دوم: مراجعه به مرکز توزیع تذکره الکترونیکی

 • متقاضی فورم درخواستی تذکره الکترونیکی را که تهیه نموده، آن‌را حین مراجعه به مرکز تسلیم می‌نماید؛
 • مرکز پس از دریافت فورم درخواستی متقاضی،‌ هویت افغانی او را تثبیت می‌نماید؛ متقاضیان زیر سن هجده سال بر اساس تصدیق رییس خانواده و متقاضیان هجده ساله و بالاتر از آن پس از ارایه کاپی تذکره یکی از اقارب قانونی به علاوه تضمین دو افغان دارنده تذکره الکترونیکی صورت می‌گیرد؛
 • متقاضی در بدل یک تذکره الکترونیکی فی نفر مبلغ 300 افغانی فیس پرداخت و کاپی رسید پول را دریافت می‌کند؛

مرحله سوم: ثبت معلومات بایومتریک

 • پس از تکمیل اسناد، عکس و ‌معلومات بایومتریک متقاضی به شمول آثار انگشتان و عنبیه چشم اخذ می‌گردد؛
 • فورم درخواستی توسط رییس فامیل شست گذاشته شده یا امضا می‌شود؛ لازم است تا متقاضیان معلومات شان‌را به دقت مرور و سپس تایید نمایند؛
 • مرکز اسناد متقاضی را کنترول، معلومات آن‌را تایید، تذکره را به چاپ‌خانه فرستاده و رسید آن‌را که حاوی زمان مراجعه جهت اخذ تذکره می‌باشد، به متقاضی تسلیم می‌نماید؛

مرحله چهارم: اخذ تذکره الکترونیکی

 • در نهایت متقاضی در تاریخ و ساعت معین، به مرکز مربوطه در ولایت هلمند مراجعه و تذکره الکترونیکی خود را اخذ می‌نماید؛
 • تذکره متقاضیان را به رییس یا یکی از عضای فامیل که بالاتر از 18 سال  عمر داشته و حامل فورم رسید باشد، توزیع می‌گردد.

اخذ تذکره الکترونیکی مثنی

 • متقاضی برای دریافت تذکره الکترونیکی مثنی در نخست فورم فامیل و انفرادی را خانه پری می‌نماید؛
 • اسناد لازم برای ثبت‌نام و درخواستی تذکره الکترونیکی مثنی، سند اعلان رادیو، تصدیق شورای محل و کاپی تذکره الکترونیکی یا کاغذی می‌باشد؛
 • بعد از خانه‌پری فورم درخواستی و فراهم‌سازی آسناد موردنیاز، متقاضی به یکی از مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت هلمند مراجعه و پس از طی مراحل درخواستی، تذکره مثنی الکترونیکی خود را به‌دست می‌آورد.
آدرس: شهر لشکرگاه، ناحیه اول، نزدیک دوکان‌های زرگری، مرکز توزیع تذکره الکترونیکی