ارایه معلومات مهم برای افغان‌های نیازمند

سوال تان را از ما بپرسید

ما پشتیبانی و اطلاعات را در پلتفرم های زیر ارائه می دهیم:

اطلاعات

معلومات در مورد مصونیت، گزینه‌های اسکان مجدد، بورسیه‌های تحصیلی و سایر فرصت‌ها ویژه افغان‌ها در کشورهای جهان

A map is loading...

پروژه بپرسید چه است؟

ویب‌سایت (Beporsed.org) به‌عنوان یک منبع معتبر برای افرادی‌که در جستجوی معلومات در مورد گزینه‌های اسکان مجدد و به دنبال دریافت خدمات از ادارات و نهادها در افغانستان اند، معلومات ارایه می‌نماید.

بپرسید در انگلیسی به Ask ترجمه می‌گردد.

تمام معلومات در این صفحه، به‌طور منظم تجدید می‌گردد. تیم کاری بپرسید به‌طور مداوم اطلاعات این صفحه را با در نظرداشت منابع قابل اعتماد به‌روز می‌نماید.

بپرسید یک پروژه از جانب Signpost بوده که هدف آن ارایه معلومات مهم از طریق رسانه‌های اجتماعی و  شبکه‌های دیجیتلی بوده تا افراد در جامعه به معلومات مورد نیاز در اسرع وقت دسترسی داشته و تصامیم مهم برای زندگی شان اتخاذ نمایند.

بپرسید کدام نوع معلومات را ارایه می‌کند؟

برای آن‌عده از افغان‌های‌که به دنبال مصونیت اند، در مورد گزینه‌های اسکان مجدد معلومات دقیق و به‌موقع ارایه می‌کند. هم‌چنان، در مورد آن‌عده از خدمات که در افغانستان برای افغان‌ها ارایه می‌شود، معلومات ارایه می‌نماید.

در  Beporsed.org می‌توانید:

  • معلومات در مورد گزینه‌های قانونی اسکان مجدد برای اتباع افغان را در ویب‌سایت ما مطالعه نمایید؛
  • در مورد آن‌عده از خدمات معلومات حاصل نمایید که توسط ادارات و نهادهای مختلف در افغانستان برای افغان‌ها ارایه می‌گردند.
  • در مورد اسناد مدنی چون پاسپورت یا تذکره معلومات و راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایید.

برای دریافت اطلاعات به‌روز و تازه صفحه فیس بوک, انستگرام و تویتر ما را دنبال نمایید!

ما به سوالات شما پاسخ ارایه کرده و در زمینه معلومات درست و قابل اعتماد ارایه می‌کنیم.

 

لطفاً به یاد داشته باشید که Beporsed.org نمی‌تواند:

❌  در مورد کیس‌های حقوقی شما مشوره دهد؛

❌  درخواستی ویزه و یا مراحل پناهندگی شما را تسریع کند.

;